Пчеларски магазин
"Мед за всеки"
Телефон: 0883463099
 • Продукт: Монтажна дъска за монтиране на рамки с восъчни основи ДБ
 • Цена: 5.00лв/бр.
Описание: ,
 • Продукт: Монтажна дъска за монтиране на рамки с восъчни основи ДБ магазинна рамка
 • Цена: 3.00лв/бр.
Описание: ,
 • Продукт: Монтажна дъска за монтиране на рамки с восъчни основи МК
 • Цена: 4.00лв/бр.
Описание: ,
 • Продукт: Монтажна дъска за монтиране на рамки с восъчни основи ДБ магазинна рамка
 • Цена: 3.00лв/бр.
Описание: ,
 • Продукт: Пчелни рамки прави
 • Цена: 0.00лв/бр.
Описание: Пчелни рамки прави магазинни Дадан блат - 1.20лв.бр. Пчелни рамки прави плодникови Дадан блат - 1.20лв.бр. Пчелни рамки прави Многокорпусни - 1.20лв.бр.
 • Продукт: Пчелни рамки прави сковани
 • Цена: 0.00лв/бр.
Описание: Пчелни рамки прави магазинни,плодникови Дадан блат и многокорпусни ЛР сковани без рутов ограничител - 1.20лв.бр.
 • Продукт: Пчелни рамки прави сковани,пробити и обтелени хоризонтално
 • Цена: 1.30лв/бр.
Описание: Пчелни рамки прави магазинни Дадан блат - 1.30лв.бр. ,плодникови Дадан блат - 1.30лв.бр. и многокорпусни ЛР - 1.30лв.бр. сковани и хоризонтално обтелени без рутов ограничител
 • Продукт: Пчелни рамки прави сковани,пробити и обтелени вертикално
 • Цена: 1.30лв/бр.
Описание: Пчелни рамки прави магазинни ,плодникови Дадан блат и многокорпусни ЛР сковани и вертикално обтелени без рутов ограничител - 1.30лв.бр.
 • Продукт: Пчелни рамки с хофманов ограничител, сковани,обтелени
 • Цена: 1.50лв/бр.
Описание: Пчелни рамки с хофманов ограничител магазинни ,плодникови Дадан блат и многокорпусни ЛР сковани и хоризонтално или вертикално обтелени - 1.50лв.бр.
 • Продукт: Пчелни рамки прави сковани,обтелени с кабзи
 • Цена: 0.00лв/бр.
Описание: Пчелни рамки прави магазинни ,плодникови Дадан блат и многокорпусни ЛР сковани и вертикално обтелени с рутов ограничител - 0.00лв.бр.
 • Продукт: Станок за сковаване на ДБ рамки плодникови
 • Цена: 100.00лв/бр.
Описание: ДБ магазинни рамки; ДБ плодникови рамки; Многокорпусни рамки
 • Продукт: Станок за сковаване на ДБ рамки магазинни
 • Цена: 100.00лв/бр.
Описание: ДБ магазинни рамки; ДБ плодникови рамки; Многокорпусни рамки
 • Продукт: Станок за сковаване на многокорпусни рамки
 • Цена: 100.00лв/бр.
Описание: ДБ магазинни рамки; ДБ плодникови рамки; Многокорпусни рамки
 • Продукт: Станок за хоризонтално обтелване на рамки
 • Цена: 50.00лв/бр.
Описание: ДБ магазинни рамки; ДБ плодникови рамки; Многокорпусни рамки
 • Продукт: Станок за вертикално обтелване на рамки
 • Цена: 50.00лв/бр.
Описание: ДБ магазинни рамки; ДБ плодникови рамки; Многокорпусни рамки