Пчеларски магазин
"Мед за всеки"
Дружество "МЕД ЗА ВСЕКИ" е създадено през 2016г. в гр. Велико Търново.
Занимава се с търговия на пчелни продукти, пчеларски инвентар, пчеларска екипировка, храни за пчели, восъчни основи, рамки и кошери.
Пчелни майки Карника 20лв.бр. Купуваме пчелен восък 8.00лв.кг. Записваме за пчелни майки и пчелни отводки сезон 2018г. ПЧЕЛНИ МАЙКИ - 20лв.бр. ПЧЕЛНИ ОТВОДКИ на 4 рамки ДБ (3рамки пило,1рамка мед и прашец) - 90лв. ПЧЕЛНИ ОТВОДКИ на 4 рамки МК(ЛР)(3рамки пило,1рамка мед и прашец) - 90лв. ПЧЕЛНИ ОТВОДКИ на 4 рамки с нов боядисан кошер ДБ 10рамков с мрежесто дъно 1магазин,таванка с хранилка, (3рамки пило,1рамка мед и прашец) - 160лв. Директна обмяна на восъчни основи без доплащане: 1кг.восък - 13ДБ леки + доплащане 0.15лв.бр. 1кг.восък - 10ДБ тежки + доплащане 0.17лв.бр. 1кг.восък - 16МК леки + доплащане 0.15лв.бр. 1кг.восък - 13МК тежки + доплащане 0.17лв.бр. 1кг.восък - 10ДБ леки восъчни основи ; 1кг.восък - 13МК леки восъчни основи;