Пчеларски магазин
"Мед за всеки"
Дружество "МЕД ЗА ВСЕКИ" е създадено през 2016г. в гр. Велико Търново.
Занимава се с търговия на пчелни продукти, пчеларски инвентар, пчеларска екипировка, храни за пчели, восъчни основи, рамки и кошери.
Пчелни майки Карника 22лв.бр. Купуваме пчелен восък 9.00лв.кг. Директна обмяна на восъчни основи без доплащане: 1кг.восък - 13ДБ леки + доплащане 0.15лв.бр. 1кг.восък - 10ДБ тежки + доплащане 0.17лв.бр. 1кг.восък - 16МК леки + доплащане 0.15лв.бр. 1кг.восък - 13МК тежки + доплащане 0.17лв.бр. 1кг.восък - 10ДБ леки восъчни основи ; 1кг.восък - 13МК леки восъчни основи;